TIM

 
 

Dabetić Ilija

 • Rođen 06.08.1960. godine
 • Srednju medicinsku školu opšteg smera završio u Beranima 1979. godine
 • Višu medicinsku školu, smer viši radni terapeut i viši fizioterapeut, završio je 1982. godine
 • Državni ispit položio je 1984. godine
 • Prvo radno mesto - Zavod za prevenciju lečenja i rehabilitaciju u Vrnjaćkoj Banji 1983. godine, gde jeod 1989. godine postavljen za glavnog terapeuta
 • 1992. osniva prvu privatnu fizioterapeutsku ambulantu u Srbiji - IDaltera
 • Kao član komore zdravstvenih radnika i tehničara vlasnik je licence za rad pod brojem 068431/2009
 
 

Dimitrijević Ivana

 • Rođena 30.05.1986. godine u Kraljevu
 • Srednju medicinsku školu, smer Fizioterapeutski tehničar, završila 2005. godine u Kraljevu
 • Višu medicinsku školu, smer Viši Fizioterapeut, završila 2010. godine u Ćupriji
 • U fizioterapeutskoj ambulanti ID ALTERA radi od 2013. godine

 
 

Kolarević Slobodan

 • Rođen 12.08.1989. godine u Kraljevu
 • Srednju medicinsku školu, smer fizioterapeutski tehničar, završio 2008. godine u Kruševcu 
 • Visoku medicinsku školu strukovnih studija, smer Visoki strukovni terapeut, završio 2012. godine u Ćupriji
 • U fizioterapeutskoj ambulanti radi od 2014. godine