TENS

(Transkutana Električna Nervna Stimulacija)

Terapijski efekti ove procedure svode se na lečenje bola različitih uzročnika mada se može koristiti i šire kao što je podsticanje osteogeneze kod preloma koji teško srastaju.


Indikacije za primenu Tens-a:

  • Glavobolja, migrena
  • Distorzije i kontuzije
  • Bol u ledjima
  • Neuralgije
  • Radikulopatije
  • Bolovi različite reumatske etiologije
  • Fantomski bol
  • Loša cirkulacija posebno kod dijabetičke periferne neuropatije