KINEZITERAPIJA

(Terapija pokretom)


  • Kod degenerativnih spondilotičnih promena
  • Individualni tretmani deformiteta kičme u razvojnom uzrastu 
  • Preventivni program vežbi za profesionalna obolenja i deformitete 
  • Za prevenciju oseoporoze 
  • Posle traumatska stanja 
  • Tretman reumatoloških i neuroloških obolenja
  • Program vežbi za poboljšanje  loše cirkulacije i pratećih stanja 
  • Tretmani posle hospitalne inaktivnosti