Interferentne struje
(sa i bez primene vakuma)

 
 

Najvažnija fiziološka dejstva ovih struja mogu se svesti na:

 • Širenje krvnih sudova ili vazodilatacija, čime se tkivo bolje snabdeva kiseonikom i oslobađa štetnih produkata tkivnog metabolizma
 • Analgetički efekat, jači nego kod primena drugih vrsta elektroterapije
 • Nadražaj mišića
 • Selektivno draženje vegetativnog nervnog sistema
 • Stimulisanje regeneracije povređenih nerava
 • Pojačanje stvaranja koštane mase(calus) kod preloma


Klinička primena interferentnih struja:

 • Artritis i artroze
 • Bechterew
 • Cervikobrahijalni sindrom
 • Iritativne lezije nervnih korenova
 • Povrede pleksusa brahijalisa
 • Lumbago

 • Posttraumatski bolovi i otoci
 • Sudekova bolest
 • Povrede perifernih nerava
 • Prelomi, naročito oni sa ugrađenom metalnom šipkom sa ciljem da ubrzaju stvaranje calusa - zarastanje