ELEKTROTERAPIJA

(Podrazumeva primenu različitih struja i elektriciteta u terapijske svrhe)

 
 

Elektroterapijske procedure su precizno dozirani i aplikovani fizički agensi u cilju postizanja ozdravljenja.


Učestale sumnje u efekte elektroterapije nastaju kao posledica “nepreciznih” primena i improvizacije samih terapeuta. Često se može čuti “bio sam na onim strujama ali bez efekta, to ništa ne pomaže”. Pogrešan je zaključak da struje ne koriste, samo se često pogrešno aplikuju.

Elektroterapijski efekti, proizvod su dužine trajanja i intenziteta struje.

 
 

  • Ako se skrati vreme trajanja ili intenzitet struje, što je čest slučaj u praksi, da bi se brže završilo i izbegao rizik od stvaranja opekotina, onda kod pacijenta efekta neće biti.
  • Ako terapeut “ne zna” gde stavlja pozitivnu, a gde negativnu elektrodu, efekta neće biti ili će biti minimalan.
  • Ako su krpe za kontakt vlažene običnom komunalnom vodom, naročito kod elektroforeze leka, efekta neće biti jer je unos leka ometan “parazitnim” jonima iz “česmuše”.
  • Ako kod ultrazvuka terapeut masira značajno veću površinu od one na koju se odnosi zadata doza i vreme primene, efekat će biti beznačajno mali. Ako se smanji, najčešće vreme trajanja, efekat će biti umanjen.

Kombinujte elektroterapijske i hidroprocedure sa ručnom masažom, efekat će biti veći.

NE PRISTAJTE NA IMPROVIZACIJU!

Pitajte Vašeg terapeuta koja je doza i vreme trajanja, gde je pozitivna, a gde negativna elektroda.


Vaš terapeut mora da ima vremena za sva Vaša pitanja.