ELEKTROFOREZA

(Unošenje leka putem galvanske struje)

Spektar primene galvanske struje se širi i pojačava terapijski efekat odgovarajućim lekovima.