DIJADINAMIK

Najvažniji efekti dijadinamičkih struja su:
  • snažno analgetičko dejstvo
  • normalizacija cirkulacije, a samim tim i brza resorpcija otoka


Postoji pet oblika dijadinamičkih struja od kojih se najčešće koristi kombinacija CP i LP oblika. 
 

Indikacije za primenu dijadinamika:
  • Nagnječenja,uganuća,iščašenja
  • Periartritis
  • Bolovi u mišićima
  • Neuralgije, neuritisi
  • Periferne oduzetosti
  • Stanje posle preloma kostiju ali bez metala
  • atonični poremećaji
  • Morbus Raynoud